Marathon Savaşı

Ionia Ayaklanması’nın bastırılmasından iki yıl sonra, MÖ. 492 yılında, Mardonios komutasındaki Pers ordusu Trakya’ya bir sefer yaparak, bölgedeki Pers egemenliğini güçlendirdi. Fakat Persler için potansiyel tehlike olan ve Ionia Ayaklanması’nı destekleyen Yunanistan hala Pers egemenlik alanının dışında kalıyordu. Bu nedenle, i.Ö. 490 yılında Datis ve Artaphernes komutasındaki Pers donanması Ege Denizi’ni aşarak Yunanistan’a ayak bastı. Persler, Yunanlılardan toprak ve su istediler; bu, “teslim olun” anlamına geliyordu.

Yunanlıların çoğu teslim olmayı kabul etti; Eretrialılar ise karşı koydu. Fakat kısa sürede kentleri yakılıp yıkıldı, halkı köleleştirildi. Perslere, sürgündeki Atinalı tyran Hippias rehberlik ediyordu. Pers ordusu Yunanistan’ın Attika bölgesinin doğu kıyısında bulunan Marathon Körfezi’ne ulaştı. Persler hem Atinalılara hadlerini bildirmek hem de Ionia ayaklanması sırasında tahrip edilen Sardes’in öcünü almak istiyorlardı. Fakat Miltiades komutasındaki Atinalılar Persleri büyük bir ‘yenilgiye uğrattılar. Herodotos (VI.ll3) Atinalıların zaferini şöyle anlatır:

“…Bu Marathan ovasında çarpışma uzun sürdü; safların merkezinde üstünlük Barbarlardaydı; orayı Perslerin hendileri ve Saka ‘lar tutuyorlardı; bu noktada zafer barbarlardaydı, düşmanı geri atmışiardı ve içeriye doğru kovalamaya başlamışlardı.Ama iki kanatta zafer Atinalılarla Plataia ‘lılardaydı. Düşmanı yenmişlerdi ve onu bozgun halinde kaçmaya bırakmışlar, iki kanat birleşerek, merkezi çökertmiş olan düşmana karşı savaşa girmişlerdi; ve zafer Atinalılarda kaldı.” 

Atinalılar atlet Pheidippides’i Sparta’ya göndererek Spartalılardan yardım istemişlerdi. Spartalılar da, o sıra kutlamakta olduklan dinsel bir festivalin sona ermesini takiben Atina’ya yardım göndermeye söz vermişlerdi; · fakat yardımı çok geç gönderdiler. Esas yardım 1.000 hoplit (hoplites = ağır silahlı piyade) gönderen Plataia kentinden gelmişti. Marathan Körfezi’nin hemen gerisindeki ovada yapılan savaşta Atinalılar yalnızca 200 civarında kayıp verirken, Persler’in kayıbı 6.000′ den fazlaydı. Marathon zaferi, Yunanlıların barbarlara karşı kazandığı bir özgürlük simgesi niteliğini taşıyordu.

Oğuz Tekin, Eski Yunan Tarihi

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: