Eski Türkler Genel Tarih

Memlükler Moğollara Karşı

Mısır’daki yönetimin sahibi olan Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, Hülagü Han’ın isteği olan Moğol denetimini reddederek onlar üzerine Suriye’ye sefere çıkmıştır. Haçlıların büyük bölümü ve Ermeniler Ketboğa komutasındaki Moğollara destek verirken, Akka ve Sayda Haçlı kontluklarının desteğini alan Seyfeddin Kutuz başarı ile Suriye’ye girmiştir.

Eski Türkler

Türkler Kılıç Zoruyla mı Müslüman Oldular?

Milletlerin din değiştirmesi öyle bir günde, bir yılda gerçekleşmez. Bu bir süreçtir. Özellikle Türkler gibi binlerce yıl göçebe hayatı yaşadığı için Dünya’ya yayılmış bir milletin din değiştirmesini bir valinin küçük bir coğrafyadaki fetih hareketlerine bağlamak cahilliktir. Tarihi hiç bilmemektir. Çok zorlama bir yorumdur.

Eski Türkler

Avar Kağanlığı (562-822)

Avarlar, 560 yılında Dinyeper-Dinyester arasındaki bölgeye egemen olurken 561 yılında Bayan Kağan önderliğinde Pannonia bölgesine gelmişler ve burada devlet teşkilatlarını kurmuşlardır. Avar Kağanlığının kuruluş yılı birçok kaynak tarafından 562 olarak kabul edilir.

Eski Türkler

Türk Kültüründe Nevruz

Nevruz, Çin kaynaklarından Kutadgu Bilig’e, Kâşgarlı Mahmud’dan Bîrûnî’ye, Nizâmül Mülk’den Melikşah’ın takvimine, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletlerinin kanunlarına kadar yer bulur. Tarihi belgelere göre; Türkler 12 hayvanlı takvimin yılbaşını 21 Mart olarak belirlediler.