Eski Türkler Genel Tarih

Memlükler Moğollara Karşı

Mısır’daki yönetimin sahibi olan Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, Hülagü Han’ın isteği olan Moğol denetimini reddederek onlar üzerine Suriye’ye sefere çıkmıştır. Haçlıların büyük bölümü ve Ermeniler Ketboğa komutasındaki Moğollara destek verirken, Akka ve Sayda Haçlı kontluklarının desteğini alan Seyfeddin Kutuz başarı ile Suriye’ye girmiştir.

Genel Tarih

Mamay Mirza ve Dimitri Donskoy

Mamay Mirza, 1378 yılı seferinde Ryazan Knezliği topraklarında Moskova Knezi Dimitri İvanoviç’in başını çektiği ve Moğol Savaş taktiğini başarıyla uygulayan Ruslar karşısında mağlup olmuştur. Bu savaş 150 yıldır Altın Orda tahakkümünde bulunan Ruslara artık Moğollar karşısında başarı ve zafer kazanabilecekleri duygusunu vermiştir.

Genel Tarih

Hem Komünist Hem de Turancı: Mirsaid Sultangaliyev

Çarlık rejiminden büyük darbeler yiyen Müslüman Halk için Bolşevik Hareketi oldukça cazip bir hal almıştır. Ekim Devrimi sonrasında yaşanan iç savaş içinde Müslüman Türk Halkları örgütlemek ve Bolşevik yapmak Sovyetler için önemli bir görev haline gelmiş ve bu kapsamda Sultangaliyev’in rolleri çok önemli bir hale gelmiştir.

Genel Tarih

İngiltere’nin Hindistan Macerası (1600- 1858)

İlk başlarda Babür Sultanının bir vasalı görüntüsü çizen İngilizler artık Hindistan’da en ön plana çıkan idare olarak sivrilmiş ve etki alanı giderek büyümüştür. Müslümanların zayıflamasıyla İngilizlerin Hindistan Egemenliği için karşılarında en büyük rakip olarak Marathalar kalmıştır.

Genel Tarih

Rothschild Ailesi Kimdir?

Rothschild ailesi yakın tarihte dünya düzeni içindeki yer almak başarısını gösterebilmiş bir kaç aileden birisidir. Ailenin Almanya’dan çıkıp İngiltere’de doruğa ulaşan zenginliği yeni dünya devi Amerika ile tavan yaptı. Genellikle dedikodu tarzındaki iddialara göre, Rothschildler, ABD ile birlikte dünyayı yönetmektedirler.