Genel Tarih

Kaybetmek Diktatörlüğün Kaderinde Vardır

Hitler ve Mussolini… İkisi de yaşadığı dönemde kendi devletlerinin mutlak hakimiydi. İkisi de siyasete tecrübesiz ve bir anda girdi. İkisi de iktidara gelirken ülkedeki kaos ortamından faydalandı. İkisi de kendisini milletlerine kurtarıcı olarak gösterdi. İkisi de iktidara geldikten sonra muhaliflerini yok etmek için her şeyi yaptı.

Genel Tarih

Hitler’in Karizmasını Çizen Afrikalı: Jesse Owens

Hitler, Jesse Owens’in elini sıkmadı ve bu olay tüm dünyada ”Hitler, Jesse Owens’i aşağıladı” olarak yorumlandı. Oysa ki, Hitler, hiç bir sporcuyu tebrik etmemiştir. Hitler, hoşuna gitmese de Jesse Owens’i açıkça aşağılayamadı ama Owens’i aşağılayan biri vardı. O kişi ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt idi.

Eski Türkler Genel Tarih

Memlükler Moğollara Karşı

Mısır’daki yönetimin sahibi olan Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, Hülagü Han’ın isteği olan Moğol denetimini reddederek onlar üzerine Suriye’ye sefere çıkmıştır. Haçlıların büyük bölümü ve Ermeniler Ketboğa komutasındaki Moğollara destek verirken, Akka ve Sayda Haçlı kontluklarının desteğini alan Seyfeddin Kutuz başarı ile Suriye’ye girmiştir.

Genel Tarih

Mamay Mirza ve Dimitri Donskoy

Mamay Mirza, 1378 yılı seferinde Ryazan Knezliği topraklarında Moskova Knezi Dimitri İvanoviç’in başını çektiği ve Moğol Savaş taktiğini başarıyla uygulayan Ruslar karşısında mağlup olmuştur. Bu savaş 150 yıldır Altın Orda tahakkümünde bulunan Ruslara artık Moğollar karşısında başarı ve zafer kazanabilecekleri duygusunu vermiştir.

Genel Tarih

Hem Komünist Hem de Turancı: Mirsaid Sultangaliyev

Çarlık rejiminden büyük darbeler yiyen Müslüman Halk için Bolşevik Hareketi oldukça cazip bir hal almıştır. Ekim Devrimi sonrasında yaşanan iç savaş içinde Müslüman Türk Halkları örgütlemek ve Bolşevik yapmak Sovyetler için önemli bir görev haline gelmiş ve bu kapsamda Sultangaliyev’in rolleri çok önemli bir hale gelmiştir.