Genel Genel Tarih

Leonardo da Vinci Kimdir?

Leonardo da Vinci, 15 Nisan 1402 tarihinde Floransa’nın yakınında bulunan Anchiano’da dünyaya geldi. Leonardo da Vinci, günümüze daha çok Mona Lisa isimli tablosu ile tanınıyorsa da, pek çok alanda çalışmış ve dahiyane buluşlara imza atmıştır.

Genel Tarih

Eski Taş Çağı

Anadolu’da Paleolitik dönem MÖ 12.000 yılına kadar sürmüştür. Bu döneme ilişkin örnek yerleşim yerleri olarak Karain, Yarımburgaz, Üçağızlı mağaraları gösterilebilir. Mısır’da Paleolitik Çağın MÖ 8.000 yılına kadar seyir gösterdiği görülmektedir. Bu dönemde yerleşimlerin Nil vadisini çevreleyen dağlarda yaşadıkları tespit edilmiştir.

Genel Tarih

Marsilya’yı Kuran Foçalılar

Fransa topraklarına gelen Foçalılar, aynı zamanda dinlerini ve kültürlerini de buraya getirmişlerdir. Örneğin şarabı da bölgeye Foçalılar getirmiştir. Ayrıca Marsilya civarında yapılan kazılarda 40 adet tanrıça heykelciği bulunmuştur. Bunların Foçalıların Kybele’si ile benzerlikleri dikkat çekicidir.

Genel Tarih

Orta Çağ’ın Berber Cerrahları

Gezgin cerrahlar, eğitimsiz ve cahil kişilerdi ve kentten kente gezerlerdi. Bunlar arasında fıtık ameliyatı, katarakt giderme, ‘delilik taşı’ ve mesane taşı çıkarma (litotomi) ameliyatlarında deneyim kazanmış başarılı cerrahlar da vardı. Ortaçağ Avrupası’nda, hattâ İslâm dünyasında akıl hastalıklarına, başta bulunan bir ‘delilik taşı’nın neden olduğuna inanılıyordu. Kimi ruhsal hastalıkların, boş inançlara dayalı olarak çok ilginç yöntemlerle tedavi edilmeye çalışıldığı da oluyordu.

Genel Tarih

Kadim Atalarımızdan Homo Sapienslere

Canlı türlerinin sınıflandırılmasında kullanılan terimlerden Homo “Adam, canlı” anlamına gelirken Erectus, “dikilen, dik duran” ve Sapiens “aklını kullanan” anlamlarını taşımaktadır. Bunlardan önce var olan tür ise Homo Ergaster adıyla anılmakta ve bu türün çıkışıyla ilgili 2,5 milyon yıl öncesine işaret edilmektedir.

Genel Tarih

Galileo Galilei Kimdir?

Dünya tarihinde 16. yüzyıl yeni buluşların çağı olarak karşımıza çıkarken, 17.yüzyıl ise bilimsel gelişmelerin hızla arttığı ve bununla birlikte bilimsel yayınlarının gelişmeye başladığı çağ olmuştur. 16.yüzyıldan 17.yüzyıla geçişte yaşayan Galileo Galilei böylesi bir dönemin şüphesiz en önemli ilim adamı olmuştur.