Eski Türkler

Chie Shih Shuai: Kür Şad

Chie Shih Shuai ve yanındaki 40 yiğit, binlerce muhafız ile korunan Çin sarayına saldırdılar. Yüzlerce nöbetçiyi öldürerek korunaklı dört kapıyı açıp orta bölmeye geldiler. Okları bittiğinde kalkan ve kılıçlarıyla çarpışmaya devam ettiler. Ancak hala İmparator odasına ulaşılamamıştı. Saray muhafız birliği generali Wu-Wai kalabalık birliğiyle yetişti. Bu kadar kalabalıkla başa çıkılamayacağından, saray ahırına koştular. Birer seçkin at alarak dörtnala kuzeye sürdüler.

Eski Çağ Tarihi

5000 Yıl Önce Şarap

Eski Mezopotamya oldukça değişik şarap türleri üretiliyordu, fakat İÖ I. binyıla şarap kimi zaman bölgenin adıyla belirtilecekti. Genellikle şarap herhangi bir özelliği söylenmeden belirtiliyordu. Özelliğiyle belirtince, özellikle kırmızı sıfatı kullanılıyordu. Beyaz şaraptan pek söz edilmemektedir; belki de, bazı sıfatların kesin anlamını bilmediğimizden bize öyle geliyordur. Birinci kalite, orta kalite ya da ikinci kalite şarap vardı. Meyve şarapları da üretiliyordu.

Yakın Tarih

İsmet İnönü’nün Oniki Ada’yı Verdiği Yalanı

Osmanlı Devleti aleyhindeki şartlarını İtilaf devletlerine kabul ettiren İtalya, 15 Mayıs’ta Avusturya-Macaristan’a ve 21 Ağustos 1915’te de Osmanlı Devleti’ne karsı savaşa girmiştir. 22 Ağustos 1915’de Uşi Barış Antlaşması’nın kendisine yüklediği yükümlülükleri fesh ettiğini, yani Oniki Ada’dan çekilmeyeceğini ilan etmiştir. İşte adaları tamamen kaybettiğimiz an, bu andır.

Eski Türkler

Uluğ Bey

Uluğ Bey’in, yönetimde çok başarılı olduğu söylenemezdi. Semerkant’ın kuzeyindeki konar-göçer Moğol boyları ve Özbek boylarına seferler yapsa da pek bir başarı elde edememişti. Bununla birlikte, bilimsel çalışmalarında sağladığı başarı, döneminin şartları düşünüldüğünde, hala bizleri hayrete düşürmektedir.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Hanedanının Doğuşu

En eski öyküler, Osman’ı, ahî örgütü ile ilişkide bir Vefaiyye şeyhi, Ede Balı’dan kut alırken gösterir. Şeyh, sözde Osman’ın ahfadının dünyayı yöneteceği kehanetinde bulunarak ona bir gâzî kılıcı kuşandırır. II. Murat zamanında yazan Yazıcıoğlu Ali, “Kayı boyundan Ertuğrul, oğlu Osman Bey ve uçbeyleri bir kurultay kurdular. Birbirlerine danışıp Oğuz Han töresini anlayınca Osman’ı han atadılar” der.

Genel Tarih

Orta Çağ’ın Berber Cerrahları

Gezgin cerrahlar, eğitimsiz ve cahil kişilerdi ve kentten kente gezerlerdi. Bunlar arasında fıtık ameliyatı, katarakt giderme, ‘delilik taşı’ ve mesane taşı çıkarma (litotomi) ameliyatlarında deneyim kazanmış başarılı cerrahlar da vardı. Ortaçağ Avrupası’nda, hattâ İslâm dünyasında akıl hastalıklarına, başta bulunan bir ‘delilik taşı’nın neden olduğuna inanılıyordu. Kimi ruhsal hastalıkların, boş inançlara dayalı olarak çok ilginç yöntemlerle tedavi edilmeye çalışıldığı da oluyordu.