Eski Çağ Tarihi

Homo Habilis: İnsan Evrimindeki Becerikli İlk Adım

İnsan evrimi, dünya tarihindeki en büyük ve en karmaşık serüvenlerden biridir. Bu serüven, milyonlarca yıl boyunca, çeşitli hominid türlerinin ortaya çıkması ve yok olmasıyla devam etti. Homo Habilis türü, bu evrim yolculuğundaki önemli bir kilometre taşıdır. Yaklaşık 2,4 milyon yıl önce Doğu ve Güney Afrika’da ortaya çıkan Homo Habilis, alet yapabilme yeteneği ile diğer hominidlerden ayrılır.

Eski Çağ Tarihi

Homo Neanderthalensis: Modern İnsanın En Yakın Akrabası

Homo Neanderthalensis, insan evrimi tarihinin en ilginç konularından biridir. Avrupa ve Orta Asya’da yaklaşık 400.000 ila 40.000 yıl önce yaşayan bu tür, modern insanlarla yakından ilişkili olmasına rağmen hala birçok tartışmalı konuya konu olmaktadır. Neandertallerin vücut yapıları, sosyal yapıları ve modern insanlarla etkileşimleri hala tam olarak anlaşılamamıştır.

Eski Çağ Tarihi

Sappho: Antik Dünyanın Öncü Kadın Şairi

Antik Yunan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Sappho, binlerce yıl sonra bile hala eserleri ve hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor. MÖ 7. yüzyılda yaşayan ve Sappho’nun, şiirlerinin gücü ve etkisi, günümüzde bile hayranlıkla anılıyor. Ancak, Sappho’nun hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir ve bugün bile onun gerçek hikayesi hala bir sır perdesiyle örtülüdür.