Eski Çağ Tarihi

Eski Babil Ülkesi

Babil kenti ve bu kentin merkezinde şekillenen Krallık ve İmparatorluklar en eski çağlardan itibaren tarihe damgasını vurmuşlardır. Biz, Babil adıyla anılan devletleri üçe ayırırken bunlara Eski Babil, Orta Babil ve Yeni Babil adlarını veriyoruz. Her üç dönemde de zaman zaman Asur yönetici sınıfının etkisinde kalan ve bu anlamda Asur ile kaderi birbirine bağlı bir süreç geçiren Babil ülkesinin geçmişine bu yazımda kısaca değinmeye çalışacağım.

Eski Çağ Tarihi

Anadolu’da Roma Hakimiyeti

Anadolu’da gün geçtikçe güçlenen Pontos Kralı 6. Mithridates’in etkinliklerinin Roma’yı tehdit eder hale gelmesi sonrasında bölgeye bir askeri harekat şart olmuş, ancak Sulla’ya bu harekat için verilen komutanlık görevinin iptali, Sulla’nın Roma’da ihtilal niteliğinde birtakım girişimler yapmasını da beraberinde getirmiştir.

Eski Çağ Tarihi

Medler, Kürt müydü?

Kürt tarihi üzerine araştırmaları olan D. N. MacKenzie Kürtlerin ve Medlerin aynı halk olamayacağını öne sürmektedir. Ona göre, Kürtçe’de Güneybatı İrani dil etkisi görüldüğü halde, Med dili Kuzeybatı İrani dilidir.

Eski Çağ Tarihi

Kimmerler

Kimmerler hakkında bilgiler genellikle Grek veya Asur krallarının destansı kitabelerinden alınmıştır. Homeros’a göre Kimmerler, kılıç kullanmada, ok atmada, balta kullanmada ve demiri işlemede ustaydılar. Homeros Kimmerlerin yaşadıkları bölgenin sisli ve puslu yapısından ve gizemli halinden dolayı yer altı tanrıları Hades’in yaşadığı karanlık yer ile benzeştirmiştir.

Eski Çağ Tarihi

5000 Yıl Önce Şarap

Eski Mezopotamya oldukça değişik şarap türleri üretiliyordu, fakat İÖ I. binyıla şarap kimi zaman bölgenin adıyla belirtilecekti. Genellikle şarap herhangi bir özelliği söylenmeden belirtiliyordu. Özelliğiyle belirtince, özellikle kırmızı sıfatı kullanılıyordu. Beyaz şaraptan pek söz edilmemektedir; belki de, bazı sıfatların kesin anlamını bilmediğimizden bize öyle geliyordur. Birinci kalite, orta kalite ya da ikinci kalite şarap vardı. Meyve şarapları da üretiliyordu.

Eski Çağ Tarihi

Antik Roma’da Kumar

Arkeolojiye dayanarak, medeniyetin başlangıcından beri insanın kumar oynamayı sevdiğini biliyoruz. Oyun oynamayı şansa dayalı bir ödülle birleştirdiğinizde ulaşılan memnuniyet arzusunu harekete geçiren nedir? Emeksiz kazanç heyecanı mı? Motivasyon ne olursa olsun, kumar çağlar boyunca ve günümüzde popüler olmaya devam ediyor.