Osmanlı Tarihi

Kaşıkçı Elması’nın İlginç Hikayesi

Kaşıkçı Elması, Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan, dünya tarihinin en nadide elmaslarından biridir. İstanbul’da bulunmuş olan ve farklı rivayetlere konu olan elmas, Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması, yüzyıllar boyunca merak ve hayranlık uyandırmış, birçok efsaneye ve hikayeye konu olmuştur.

Osmanlı Tarihi

İngiliz Taraftarı Bir Şeyh-ül İslam: Mustafa Sabri

Mustafa Sabri Sevr anlaşmasını onaylama vicdansızlığının dışında Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in idam fetvasını verme vicdansızlığını da göstermiştir. İşgal yıllarında eline Müslüman kanı bulaşan Mustafa Sabri, İskilipli Atıf, Said-i Nursi gibi kurtuluş savaşı düşmanlarıyla beraber Teal-i İslam cemiyetinin kurucularından biridir.

Osmanlı Tarihi

Abdülhamit Dönemi ve Rostkovski Cinayeti

Rostkovski’nin Manastır halkına yaptığı zulüm ve Osmanlı yöneticilerine karşı saygısız davranışları dönemin yabancı raporlarında, gazetelerinde de yer almıştır. Örneğin İngiltere’nin Manastır konsolosu Mac Gregor, Selanik Başkonsolosluğuna yazdığı raporda Rostkovski’nin halka ve emrindeki askerlere kötü muamele ettiğini yazmıştır.  Gregor’un raporuna göre Rostkovski bir keresinde Manastır valisiyle beraber yaptığı bir ziyarette ayağa kalkmayan bir Jandarma erine çok ağır hakaretler etmiştir.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Armasının Tarihi Geçmişi ve Hikayesi

Bir padişahın emriyle yaptırılan ilk arma III. Selim’in Mührü hümayunudur. 1798 yılında İngiliz bir Hakkaka yaptırılan Mührü Hümayun, Osmanlı’daki ilk resmi arma örneği sayılabilir. Armanın sağ ve sol tarafında bitkisel motifler, üstünde batıdaki krallık armalarına benzeyen bir taç,  tacın hemen altında bir hilal ve altı köşeli yıldız vardır. Ayrıca armanın ortasında III. Selim’in tuğrası ve tuğranın çevresinde tuğ, sancak, teber, mızrak, ok ve yay, sadak, zurna (boru) trampet (da­vul) gibi sembol ve silahlar vardır.

Osmanlı Tarihi

Çanakkale Savaşı’nda Asker Nasıl Beslenirdi?

İçecek su nereden bulunur? Bir hastalık varsa sağlık sorunları nasıl çözülür? Askerin morali, eğitimi ve duygu dünyası nasıldır? Öyle bir organizasyon kurmalısınız ki bütün bu sorunları usulünce çözebilmelisiniz. Yalnız bir ürünü üretip, tüketenin kullanımına sunmak yetmiyor… Onu almak, ta cephelere kadar taşımak; depolamak, depo ortamlarında sağlıklı biçimde saklamak ve dağıtmak da gerekiyordu.