Osmanlı Tarihi Yakın Tarih

Padişah Vahdettin Hain miydi?

Son zamanlarda tarihin çarpıtılmaya çalışıldığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu konulardan belki de en çok bilineni, Padişah Vahdettin’in faaliyetleri. Kimi tarihçiler bir kahraman anlatırken, kimi tarihçiler ise vatana ihanet etmiş birisini anlatıyor. Yazımızda yayınlayacağımız bazı belgeler sayesinde, meselenin çarpıtılmaya çok müsait olduğuna bizzat şahit olacaksınız.

Osmanlı Tarihi

İskele Babası Vahdettin: İşgal Altında Bir İstanbul

Kadıköy’de Rüsumat memuru Süleyman Efendi’nin elleri 3 Yunan askeri tarafından bağlanıyor ve ailesine gözlerinin önünde tecavüz ediliyordu. Bunlar olurken, 60 yaşına merdiven dayamış Sultan Vahdettin, devletin başında bin türlü bela varken, Türk milleti kan ağlarken, saray bahçıvanın 19 yaşındaki kızı Nimet Nevzat hanımla evlenmeyi de unutmuyordu

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Hanedanı ve Kayı Boyu

Osmanlı tarihinin babası Halil İnalcık’a göre, “Osman’ın aşireti hakkında kroniklerde aktarılan bilgiler ve soy ağaçları (jenealojiler) hiçbir tarihî esasa dayanmaz. Kroniklerde genel giriş kısmında efsaneleşmiş birtakım belirsiz iddia ve gelenekler içerdikleri tarihî bilgileri ayırt ederek kullanılmalıdır.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Hanedanının Doğuşu

En eski öyküler, Osman’ı, ahî örgütü ile ilişkide bir Vefaiyye şeyhi, Ede Balı’dan kut alırken gösterir. Şeyh, sözde Osman’ın ahfadının dünyayı yöneteceği kehanetinde bulunarak ona bir gâzî kılıcı kuşandırır. II. Murat zamanında yazan Yazıcıoğlu Ali, “Kayı boyundan Ertuğrul, oğlu Osman Bey ve uçbeyleri bir kurultay kurdular. Birbirlerine danışıp Oğuz Han töresini anlayınca Osman’ı han atadılar” der.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı’da Veba: 1812 Salgını

Sultan Mahmut, yatsı namazından sonra minarelerden yüksek sesle Surei Ahkaf okunmasını emretmişti; bunun üzerine halk dehşet içinde kaldı. Ramazan bayramında ise, bayramlaşmak münasebetiyle halkın birbiriyle ihtilatı arttığından, hastalık tüyler ürpertici bir hal aldı, bayram ertesi günlük ölüm vakaları 3000’e kadar çıktı. Padişah tarafından yıktırılan, bekar odalarında unutulmuş ve çürümüş cesetlerle karşılaşılıyordu.

Osmanlı Tarihi

Mehmet Çelebi ve Fetret Devri

Yıldırım’ın oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi ve Musa Çelebi arasındaki taht savaşlarıyla geçen Fetret Devri’nden (1403-1413) sonra Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmed’in kısa yaşamı; şehzadeliği, Sancakbeyliği, Fetret yılları ve bağımsız saltanatı olmak üzere dört evreye ayrılır. 1391’e kadar Bursa ve Edirne saraylarında geçen şehzadeliği için yeterli bilgi bulunmasa da ilerde kültürlü bir Osmanlı padişahı olmasını sağlayan bir eğitim aldığını görüyoruz.