Eski Çağ Tarihi

Kutsal Kase: Gerçek mi, Mit mi?

Kutsal Kâse, İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde kullandığı ve özel güçlere sahip olduğuna inanılan bir kadehtir. Ayrıca, Aramatyalı Yusuf’un İsa’nın çarmıha gerildiğinde kadehte biriktirdiği kanıyla ilgili efsaneler de yer almaktadır. Ancak, İncillerde bu konuya dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Dünya Tarihi

Yahudiler ve Ağlama Duvarı

Bu yazıda Kudüs’ün tarihi geçmişine ve Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı’nın önemine odaklanıyoruz. Yahudilik için Kudüs, dinleri ve milli kimlikleri için temel bir semboldür ve Tanrı’nın Yahudilere vaad ettiği toprakların sembolü olarak kabul edilir. Ağlama Duvarı, Yahudiler için bir başlangıç noktasıdır ve Hz. Davud’dan Hz. Süleyman’a kadar uzanan tarihiyle büyük bir önem taşır. İşte bu yazıda, Kudüs’ün tarihi geçmişinden Ağlama Duvarı’nın önemine kadar pek çok detaya yer vereceğiz.

Dünya Tarihi

Aziz (Saint) Pavlus ve Hristiyanlık

Pavlus’un yazdığı metinler, İncil’den çok önce yazılmış, ilk Hıristiyan metinleridir. Bunlar, Pavlus’un yazdığı mektuplardır. Pavlus mektuplarında; İsa’nın dirildikten sonra, Petrus tarafından, sonra on iki havari tarafından, sonra Yakup ve bütün Havariler tarafından, en sonda kendisi tarafından nasıl görüldüğünü anlatmaktadır.