Eski Çağ Tarihi

Kutsal Kase: Gerçek mi, Mit mi?

Kutsal Kâse, İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde kullandığı ve özel güçlere sahip olduğuna inanılan bir kadehtir. Ayrıca, Aramatyalı Yusuf’un İsa’nın çarmıha gerildiğinde kadehte biriktirdiği kanıyla ilgili efsaneler de yer almaktadır. Ancak, İncillerde bu konuya dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Dünya Tarihi

Aziz (Saint) Pavlus ve Hristiyanlık

Pavlus’un yazdığı metinler, İncil’den çok önce yazılmış, ilk Hıristiyan metinleridir. Bunlar, Pavlus’un yazdığı mektuplardır. Pavlus mektuplarında; İsa’nın dirildikten sonra, Petrus tarafından, sonra on iki havari tarafından, sonra Yakup ve bütün Havariler tarafından, en sonda kendisi tarafından nasıl görüldüğünü anlatmaktadır.