Eski Türkler

Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Sencer

Tarihte pek çok önemli savaşçı ve lider vardır. Ancak bazıları, sadece askeri başarıları ile değil, aynı zamanda karakterleri ve liderlik özellikleri ile de iz bırakırlar. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihinde de böyle bir lider vardır: Sultan Sencer. Melikşah ve Karahanlı Türkan Hatun’un oğlu olan Sultan Sencer, kendine has özellikleriyle birçok savaşta başarı elde etmiş ve halkı tarafından sevilmiştir. Ancak kader, onu bir gün esir düşürecektir.