Eski Çağ Tarihi

İstanbul’un Kurulması

Constantinus, Licinius Licinianus karşısında kazandığı zafer, ona Doğuyu teslim edince, daha 324’te, dâhiyane bir kararla, Bizans’ı seçti. Hemen başlayan çalışmalar 336 yılına kadar sürdü ve çok sayıda işçi çalıştırıldı: toprak tesviyecisi olarak, bir hamlede, 40.000 Got işe alındı. Yeni kentin süslenmesi için, birçok büyük kent, sanat yapıtlarından, sütunlarındaki anıtlardan ya da heykellerinden yoksun bırakıldı.

Eski Çağ Tarihi

Eski Babil Ülkesi

Babil kenti ve bu kentin merkezinde şekillenen Krallık ve İmparatorluklar en eski çağlardan itibaren tarihe damgasını vurmuşlardır. Biz, Babil adıyla anılan devletleri üçe ayırırken bunlara Eski Babil, Orta Babil ve Yeni Babil adlarını veriyoruz. Her üç dönemde de zaman zaman Asur yönetici sınıfının etkisinde kalan ve bu anlamda Asur ile kaderi birbirine bağlı bir süreç geçiren Babil ülkesinin geçmişine bu yazımda kısaca değinmeye çalışacağım.

Eski Çağ Tarihi

Anadolu’da Roma Hakimiyeti

Anadolu’da gün geçtikçe güçlenen Pontos Kralı 6. Mithridates’in etkinliklerinin Roma’yı tehdit eder hale gelmesi sonrasında bölgeye bir askeri harekat şart olmuş, ancak Sulla’ya bu harekat için verilen komutanlık görevinin iptali, Sulla’nın Roma’da ihtilal niteliğinde birtakım girişimler yapmasını da beraberinde getirmiştir.

Eski Çağ Tarihi

Kimmerler

Kimmerler hakkında bilgiler genellikle Grek veya Asur krallarının destansı kitabelerinden alınmıştır. Homeros’a göre Kimmerler, kılıç kullanmada, ok atmada, balta kullanmada ve demiri işlemede ustaydılar. Homeros Kimmerlerin yaşadıkları bölgenin sisli ve puslu yapısından ve gizemli halinden dolayı yer altı tanrıları Hades’in yaşadığı karanlık yer ile benzeştirmiştir.

Eski Çağ Tarihi

5000 Yıl Önce Şarap

Eski Mezopotamya oldukça değişik şarap türleri üretiliyordu, fakat İÖ I. binyıla şarap kimi zaman bölgenin adıyla belirtilecekti. Genellikle şarap herhangi bir özelliği söylenmeden belirtiliyordu. Özelliğiyle belirtince, özellikle kırmızı sıfatı kullanılıyordu. Beyaz şaraptan pek söz edilmemektedir; belki de, bazı sıfatların kesin anlamını bilmediğimizden bize öyle geliyordur. Birinci kalite, orta kalite ya da ikinci kalite şarap vardı. Meyve şarapları da üretiliyordu.