Eski Çağ Tarihi

Kutsal Kase: Gerçek mi, Mit mi?

Kutsal Kâse, İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde kullandığı ve özel güçlere sahip olduğuna inanılan bir kadehtir. Ayrıca, Aramatyalı Yusuf’un İsa’nın çarmıha gerildiğinde kadehte biriktirdiği kanıyla ilgili efsaneler de yer almaktadır. Ancak, İncillerde bu konuya dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Dünya Tarihi

Nikola Tesla: Elektrik Dünyasında Bir Dahi

Nikola Tesla, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında elektrik alanında çığır açan icatları ve keşifleri ile bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir dahi olarak kabul edilir. Tesla, alternatif akım (AC) elektrik sistemi gibi önemli icatlar geliştirmiş ve modern elektrik şebekesinin temelini atmıştır. Ancak, hayatı zorluklarla dolu olmuş ve icatları bazen anlaşılamamış ve kullanılamamıştır. Tesla’nın dahi düzeyindeki yaratıcılığı ve vizyonu, modern dünyadaki birçok teknolojinin temelini atmış ve onu unutulmaz bir bilim figürü yapmıştır.

Eski Çağ Tarihi

Sümerler Zamanında Köle Olmak

Sümerlerde köleler sabinin şahsi malı sayılırdı. Köle sahipleri kölelerine istedikleri gibi davranabilirlerdi. Köleler sahiplerinden dayak yiyebilirlerdi. Ayrıca köleler kendilerini diğer insanlardan ayıran bir saç tıraşı olmak zorundaydılar. Buna kaşın, köleler bazı sınırlı haklara da sahiplerdi. Köleler mülk edinebilirler, evlenebilirler ve hatta para biriktirip kendi hürriyetlerini satın alabilirdiler. Bu hukuki hakların yanında bir köle suç işleyecek olsa, normal insanlara göre çok daha ağır bir şekilde cezalandırılırdı.

Dünya Tarihi

Aydınlanmanın Öncüsü: Giordano Bruno

Giordano Bruno’nun hikayesi, bilim ve felsefeye olan tutkusunu korumak için verdiği mücadelenin bir örneğidir. Bruno’nun fikirleri, dönemin egemen düzenine ve dini inançlara meydan okuduğundan hoş karşılanmamıştı. Ancak Bruno’nun düşünceleri zamanla daha geniş bir kabul görmüş ve bilim, felsefe ve kozmoloji alanlarında ileriye dönük bir etkiye sahip olmuştur. Evrenin sonsuzluğunu savunması ve diğer yıldızların da Güneş gibi olduğunu iddia etmesi, modern astronomi ve astrofizikteki keşiflere ilham kaynağı olmuştur.

Dünya Tarihi

Esperanto: Dünya Barışı İçin Yaratılan Yapay Bir Dil

Esperanto, Yahudi bir göz doktoru olan L.L. Zamenhof tarafından 1800’lerin sonunda geliştirilmiş bir yapay dildir. Zamenhof, farklı kültürler arasında barış ve iletişimi teşvik etmek için bir dil yaratma hayaliyle hareket etmiştir. Esperanto, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan en yaygın yapay dildir ve kelime dağarcığı İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Latince, Lehçe, Rusça ve Yidiş’ten alınmıştır.