Eski Çağ Tarihi

Homo Neanderthalensis: Modern İnsanın En Yakın Akrabası

Homo Neanderthalensis, insan evrimi tarihinin en ilginç konularından biridir. Avrupa ve Orta Asya’da yaklaşık 400.000 ila 40.000 yıl önce yaşayan bu tür, modern insanlarla yakından ilişkili olmasına rağmen hala birçok tartışmalı konuya konu olmaktadır. Neandertallerin vücut yapıları, sosyal yapıları ve modern insanlarla etkileşimleri hala tam olarak anlaşılamamıştır.