Osmanlı Tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa

Osmanlı’nın Deniz gücünün zirvesini Barbaros oluşturur desek sanırım yalan olmaz. Favori gemileri olan kadırgalar ile sayısız deniz zaferi kazanan Barbaros’un en önemli zaferi şüphesiz Preveze Deniz Savaşıdır. Bu muazzam zaferde birleşik donanma toplam 140 kalyon, 168 kadırga ve pek çok nakliye gemisi ile 55.000 askerden oluşurken Barbaros’un donanmasında kadırga türü 122 gemi ve 20.000 asker bulunuyordu.

Osmanlı Tarihi

Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bayram-ı Veli Anadolu’da dil ve kültür birliğinin sağlanması için Türkçe eserler yazılmasında, Lemeat ve Gülşeni Raz gibi eserlerin Türkçeleştirilmesinde etkili olmuş kendisi de halkın anlayacağı dilden, Ahmet Yesevi geleneğine uygun olarak şiirler yazmıştır.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Askeri Sisteminin Gelişimi

Toprakları genişleyen ve artık “Beylik” hüviyetinden çıkarak gerçekten bir “Devlet” kimliğine bürünen Osmanlılarda düzenli bir ordu kurulması gereği anlaşılmıştır. Bu düzenli birlikler, 1326 yılında Bursa’nın alınması ve başkent yapılmasının hemen sonrasında Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur.

Osmanlı Tarihi Yakın Tarih

Çanakkale Deniz Zaferi ve Mustafa Kemal’in Çanakkale Zaferindeki Önemi

18 Mart 1915 tarihi Çanakkale deniz savaşlarının kazanıldığı gündür. Çanakkale’yi geçmek için o günün şartlarında Dünyanın en büyük ve görkemli donanma filosu kurulmuştu. Yaklaşık 100 gemi ve 250 ağır topa sahiplerdi. Ayrıca yeni hizmete giren Kraliyet zırhlıları Queen Elizabeth ile Irresistible gemileri de filodaydı.

Osmanlı Tarihi Yakın Tarih

Bizans’tan Cumhuriyet’e Ayasofya’nın Tarihçesi ve Müze Yapılması

Bugün bildiğimiz Ayasofya aslında tarihteki 3. Ayasofya’dır. İlk Ayasofya İmparator 1. Konstantin zamanında 15 Şubat 360 tarihinde çok büyük bir törenle açılmıştır. Bugün bildiğimiz üçüncü Ayasofya ise İmparator İustinianus döneminde o dönemin en ünlü mimarlarından Miletoslu İsidoros ile Trallesli Anthemios’a yaptırılır.

Osmanlı Tarihi

Kılıç Ali Paşa

Osmanlı’nın ünlü denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa çocuğu tesadüfen görür ve onunla biraz sohbet ettikten sonra çocuğun zekâsına hayran kalır. Onu yanına alarak yetiştirmeye başlar, ismini de Ali koyar.