Eski Türkler

Yada Taşı Efsanesi

Eski Türkler, iklimin oldukça zorlu olduğu bir coğrafyada yaşıyorlardı. Bu zorlu iklim şartları onların güçlü insanlar olmasını sağladığı gibi iklimi kontrol etme arzusu taşımalarına da sebep oluyordu. Türklerin, iklimi kontrol etme arzuları Yada Taşı Efsanesi’nin doğmasına sebebiyet vermiş olmalıdır. Efsaneye göre, eski Türkler “yada” adı verilen bir taşa sahiptiler ve bu taş iklimi kontrol etmeye yarıyordu.

Eski Türkler

Türk Kimdir, Türk Ne Anlama Gelir?

Türk kelimesine geçmişte pek çok farklı anlam yüklenmiştir. Bazı, Arap müelifleri Türk adının bırakmak, terk etmek anlamına geldiğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca Türk adına miğfer, olgunluk, türemek, deniz kenarında oturan adam gibi başka anlamlar da yüklenmiştir. Göktürkler döneminde ise bu kelime bir milletin adı olarak ifade ediliyordu. Bununla birlikte, günümüzde daha çok güç kuvvet anlamına geldiği görüşü daha yaygındır.

Osmanlı Tarihi

Hesaplaşılan Padişah: Fatih Sultan Mehmed

Fatih, hayata gözlerini yumduğunda, Karamanlı Mehmed Paşa yeniçeriler tarafından katledildi. Karamanlı Mehmed Paşa, Fatih Kanunnamesinin yazarıydı. Fatih’in politikalarında böyle büyük etkiye sahip olan bir kişinin katledilmiş olması, Fatih dönemine olan tepkiyi göstermesi bakımından önemlidir. Beyazıt’ın tahtta çıkmasının ardından, Fatih döneminin eylemleri ile hesaplaşıldı.

Yakın Tarih

Milli Mücadele: Umutsuzluğu Umuda Çevirmek

Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde ülkeyi büyük bir umutsuzluk sarmıştı. Kimileri yenilginin faturasını başkalarına kesme derdindeyken, kimileri de yenilgide payı olmasa da suçluluk duyuyordu. Çoğu kişi ise maziye özlem duyuyordu. Böyle bir karmaşa ortamında insanlar duygularını yazıya döktüler. O dönemden günümüze kalan yazılı eserler bu gün bile bizleri hüzünlendiriyor. Milli mücadelenin sonuçlanmasının ardından ise umutsuzluğun yerini umut, suçluluk duygusunun yerini ise gurur duygusu alacaktı. Bütün bu dönüşüm çok kısa bir sürede gerçekleşecekti.

Yakın Tarih

Atatürk, Şamanizm, Yahudilik ve Laiklik

Özellikle bazı İslamcı çevreler, Atatürk’ün Selanik’li olmasına atıf yaparak, onun bir Yahudi olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. İlber Ortaylı, 2011 yılında Londra’da, “Turkish Forum UK” tarafından düzenlenen bir toplantı sırasında, konu hakkında şunu söylemiştir: “Atatürk’ün ne olduğu belli. Atatürk köylüdür. O karga hikayesinin üzerinde onun için çok dururlar.” İlber Ortaylı’nın da belirttiği gibi, Atatürk’ün kim olduğu ve soyu bellidir.