Osmanlı Tarihi

Osmanlı Askeri Sisteminin Gelişimi

Toprakları genişleyen ve artık “Beylik” hüviyetinden çıkarak gerçekten bir “Devlet” kimliğine bürünen Osmanlılarda düzenli bir ordu kurulması gereği anlaşılmıştır. Bu düzenli birlikler, 1326 yılında Bursa’nın alınması ve başkent yapılmasının hemen sonrasında Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur.

Yakın Tarih

Lozan’a Neden İsmet İnönü Yollandı?

Atatürk’ün istediği şey diplomasi tecrübesi, hukuk dilinden anlaması değildi. Atatürk yeni Türkiye’yi temsil edecek enerjiye ve kararlılığa sahip birini yollamak istiyordu. Ayrıca her talimatını anında iletebileceği, kolay anlaşabileceği biriyle çalışmak istiyordu. Bu kriterlere uygun tek kişi İsmet İnönü’ydü.

Eski Türkler Genel Tarih

Memlükler Moğollara Karşı

Mısır’daki yönetimin sahibi olan Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, Hülagü Han’ın isteği olan Moğol denetimini reddederek onlar üzerine Suriye’ye sefere çıkmıştır. Haçlıların büyük bölümü ve Ermeniler Ketboğa komutasındaki Moğollara destek verirken, Akka ve Sayda Haçlı kontluklarının desteğini alan Seyfeddin Kutuz başarı ile Suriye’ye girmiştir.