Genel Tarih

Kadim Atalarımızdan Homo Sapienslere

Canlı türlerinin sınıflandırılmasında kullanılan terimlerden Homo “Adam, canlı” anlamına gelirken Erectus, “dikilen, dik duran” ve Sapiens “aklını kullanan” anlamlarını taşımaktadır. Bunlardan önce var olan tür ise Homo Ergaster adıyla anılmakta ve bu türün çıkışıyla ilgili 2,5 milyon yıl öncesine işaret edilmektedir.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Döneminde Cinsellik ve Cinselliğin Tarihi

Enderunlu Fazıl, Osmanlı tarihinin en aykırı tarihi şahsiyetlerinden biridir.  Bir eşcinseldir ve eşcinsel olduğunu hiçbir zaman gizlememiş, şiirlerinde aşklarını yazmıştır. Hatta bir şiirinde ”Şairiz, şeyn verir şanımıza/Giremez fahişe divanımıza” diyecek kadar kadınlardan hoşlanmadığını ifade etmiştir.

Yakın Tarih

Atatürk’ün Ölümü Sonrası Türk Milletinin Yaşadığı Matem

Atatürk’e karşı duyulan sevgi bazı istenmeyen olayların da yaşanmasına neden olmuştur. 17 Kasım’da Atatürk’ün naaşını görmek için Dolmabahçe’ye akın eden halkın kalabalığından dolayı izdiham yaşanmış, çıkan izdihamda 11 kişi ezilerek hayatını kaybetmiştir. Atatürk’ün ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştır.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı’yı Yıkan Hastalık: Rüşvet ve Yolsuzluk

Yolsuzluk öyle bulaşıcı bir hastalıktır ki devlete bir kez bulaştığı an çok hızlı şekilde yayılır. Osmanlı devletinde de aynen böyle olmuştur. Askerler arasında başlayan manevi bozulma, savaş isteğinin yerini para hırsının alması devletin tüm kurumlarına bulaşmıştır. Artık öncelik devletin menfaatleri değil şahsi menfaatlerdir. Bir devlet için en büyük felaket, devleti yönetenlerin kişisel hırslarının devletin menfaatlerinin önüne geçmesidir.

Eski Türkler

Türklerde Okçuluk

Uzaklık ve hedef delme dalındaki okçuluk yarışlarına katılanlara “kemankeş” denirdi. Kemankeşlerden Tozkoparan İskender 845,4 m, Arap kemankeş 741,8 m, Sübaşı Sinan 731,9 m, Havandelen 815,1 m, Kazzaz Ahmed 684,4 m, Benli Karagöz 766,2 m, Deve Kemal 795,3 m, Çullu Ferruh 807,1 m Kaptan Sinan 813,1 m, Bursalı Şela 838,8 m Solak Bali 817,7 m uzaklıkla tarihe geçmişlerdir.