Genel Tarih

Eski Taş Çağı

Anadolu’da Paleolitik dönem MÖ 12.000 yılına kadar sürmüştür. Bu döneme ilişkin örnek yerleşim yerleri olarak Karain, Yarımburgaz, Üçağızlı mağaraları gösterilebilir. Mısır’da Paleolitik Çağın MÖ 8.000 yılına kadar seyir gösterdiği görülmektedir. Bu dönemde yerleşimlerin Nil vadisini çevreleyen dağlarda yaşadıkları tespit edilmiştir.

Genel Tarih

Marsilya’yı Kuran Foçalılar

Fransa topraklarına gelen Foçalılar, aynı zamanda dinlerini ve kültürlerini de buraya getirmişlerdir. Örneğin şarabı da bölgeye Foçalılar getirmiştir. Ayrıca Marsilya civarında yapılan kazılarda 40 adet tanrıça heykelciği bulunmuştur. Bunların Foçalıların Kybele’si ile benzerlikleri dikkat çekicidir.

Osmanlı Tarihi Yakın Tarih

Padişah Vahdettin Hain miydi?

Son zamanlarda tarihin çarpıtılmaya çalışıldığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu konulardan belki de en çok bilineni, Padişah Vahdettin’in faaliyetleri. Kimi tarihçiler bir kahraman anlatırken, kimi tarihçiler ise vatana ihanet etmiş birisini anlatıyor. Yazımızda yayınlayacağımız bazı belgeler sayesinde, meselenin çarpıtılmaya çok müsait olduğuna bizzat şahit olacaksınız.

Osmanlı Tarihi

İskele Babası Vahdettin: İşgal Altında Bir İstanbul

Kadıköy’de Rüsumat memuru Süleyman Efendi’nin elleri 3 Yunan askeri tarafından bağlanıyor ve ailesine gözlerinin önünde tecavüz ediliyordu. Bunlar olurken, 60 yaşına merdiven dayamış Sultan Vahdettin, devletin başında bin türlü bela varken, Türk milleti kan ağlarken, saray bahçıvanın 19 yaşındaki kızı Nimet Nevzat hanımla evlenmeyi de unutmuyordu

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Hanedanı ve Kayı Boyu

Osmanlı tarihinin babası Halil İnalcık’a göre, “Osman’ın aşireti hakkında kroniklerde aktarılan bilgiler ve soy ağaçları (jenealojiler) hiçbir tarihî esasa dayanmaz. Kroniklerde genel giriş kısmında efsaneleşmiş birtakım belirsiz iddia ve gelenekler içerdikleri tarihî bilgileri ayırt ederek kullanılmalıdır.

Eski Türkler

Kayı Boyu

Osmanlı hânedanının Kayılar’la ilişkisi hakkında çeşitli iddialar vardır. Ancak Ertuğrul ve Osman beylerin idaresindeki oymağın Oğuz (Türkmen) asıllı olduğunda yerli ve yabancı kaynaklarda tam bir ittifak görülmektedir. Buna karşılık Osmanlı hânedanının Kayı boyuna mensup olduğu iddiasının II. Murad devri tarihçilerinden Yazıcıoğlu Ali’ye ait olduğu zannedilmektedir.